new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


Giesmės

Mes šlovinsim Jo šventą vardą

Hillsong

 

Mes šlovinsim Jo šventą vardą,
Ir skelbsim Dievo stebuklus.
Aukštinsim ir girsim Jį,
Šventą Viešpatį.


Jėzau tau dėkojam
Už tai, ką dovanoji
Daugiau, negu galėjom pasvajot
Kelkime rankas ir Jam dėkokim
Šventam jo vardui šlovė.

 

Aleliuja, Visagalį šlovinsim (4 k.)Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023