new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


Giesmės

Tu lauki, kol ateisiu

Misty Edwards | You won't relent

 

Tu lauki, kol ateisiu
Pas tave
Toks, koks esu.
 

Uždėk sau ant širdies, ant rankos sau,
Kaip antspaudą mane.
Nes meilė ši galinga kaip mirtis,
Pavydi kaip deganti ugnis,
Net vandenynai nepajėgs užlieti jos.

  

Nuženk ugnim, uždek dvasia,
Nuplauk šventu krauju mane,
Apvilk savuoju teisumu
Ir būsim viena – aš ir tu

    
Nebenoriu nieko nieko,
Kai tavęs nėr šalia,
Tik pažvelgt į akis tavas 
Ir giedoti tau

 

Haleliuja
Haleliuja
Haleliuja
Būsim viena – aš ir tu


Nuženk savo šlovėje
Nuženk savo šlovėje
Nuženk savo šlovėje
Tavęs laukiamProtestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023